ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Η επεξεργασία των προσωπκών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 347/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»

Υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων διατάξεων των κρατών μελών καθώς και λοιπών διατάξεων προστασίας δεδομένων είναι:

ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ – ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΟΕ

PLANET – TC

ΓΕΜΗ: 134616805000

ΑΦΜ: 800600422

Δ/ΝΣΗ: ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56224

www.planet-tc.gr

E: info@planet-tc.gr

T: +302310685331

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΣΠΑΧΙΔΗΣ

Δικηγόρος

(ΑΜΔΣΘ: 9878)

ΑΦΜ: 113479414

Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 – 54626

E: dpo@planet-tc.gr

M: +306944568532

 

Η PLANET-TC εφεξής «Εταιρία» αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδων, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι με οποιαδήποτε εταιρία του ομίλου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με την χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απ’ ευθείας η/και online προϊόντα ή υπηρεσίες μας, όταν καλείτε αριθμούς ή σύντομους κωδικούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον τελικό χρήστη (B2C) ή υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (B2B),ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ψυχαγωγικές, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, mobile marketing και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρίας.

 

 1. Νόμιμη επεξεργασία

Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεση σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι :

 • Για την διαχείριση των κλήσεων σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
 • Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, οπότε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας συνήθως καταγράφεται, όπως σας ενημερώνουμε με ηχογραφημένο εισαγωγικό μήνυμα.
 • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας καλώντας τον αριθμό +30 2310 685331, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@planet-tc.gr ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από εμάς (unsubscribe).

 

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, εμείς οι Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων έχουμε συμφωνήσει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@planet-tc.gr, αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

 

 

 1. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της  εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματα σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ , όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε είτε αυτοτελώς, είτε μέσω θυγατρικών μας.

 1. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

 • Όταν καλείτε αριθμούς μας ή σύντομους κωδικούς μας, όταν μας στέλνετε email, ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία
 • Όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για αγορές είτε για έκφραση γνώμης , παραπόνων, ή σχολίων σας.
 • Όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κάτοικόν παράδοσης της παραγγελίας σας.
 • Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων και κηδεμόνων σας.
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μαρκετινγκ ή να ανανεώσετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
 • Όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεση σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή. Όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.
 • Όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα,, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κ.λπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σάς έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών (προστατευόμενα πνευματικά έργα, λογισμικό, μουσική … )

Να θυμάστε ότι όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της πλατφόρμας, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή για να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να μας έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με εσάς ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιώντας μια λειτουργία ή υπηρεσία στην Πλατφόρμα, για παράδειγμα στέλνοντας μια παραγγελία στη διεύθυνσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες σχετίζονται με αυτήν τη λειτουργία ή υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περί Cookies.

Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να συγκεντρώνουμε πληροφορίες παθητικά, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία παρακολούθησης όπως Cookies προγράμματος περιήγησης και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στην Πλατφόρμα μας και σε ανακοινώσεις που σας στέλνουμε.

 1. Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της Εταιρίας μας προς τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ;

Οι κύριες δράσεις της προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Ενέργειες με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των πελατών, τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από τον Κανονισμό.
 • Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή ενημέρωση των πελατών της PLANET-TC αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού.
 • Δημιουργία μητρώων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διαδικασιών και συστημάτων, τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς.
 • Αναγνώριση διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υψηλού κινδύνου, σε όλο το εύρος του οργανισμού και αξιολόγηση αυτών με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Έλεγχο των διαδικασιών προστασίας της Ιδιωτικότητας και της Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού όλων των έργων της εταιρείας με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την ιδιωτικότητα οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από μία σημαντική αλλαγή ή από την εισαγωγή νέας υπηρεσίας, διαδικασίας ή νέου προϊόντος.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού όλου του οργανισμού αλλά και των συνεργατών του, με σκοπό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του ΓΚΠΔ στα καθημερινά τους καθήκοντα.
 • Επικαιροποίηση των πολιτικών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο, όπως επί παραδείγματι στα κάτωθι:
  • Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με την Πολιτική Διαχείρισης Ιδιωτικότητας της PLANET-TC
  • Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών της PLANET-TC
  • Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Τυποποίηση μίας σειράς διαδικασιών για τη συμμόρφωση των προμηθευτών της PLANET-TC με το σύνολο των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από προμηθευτές γίνεται πάντα σύμφωνα με το υπογεγραμμένο μεταξύ της PLANET-TC και του εκάστοτε προμηθευτή, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλει να αναλάβει ο εκάστοτε προμηθευτής.

H PLANET-TC συνεχίζει τις δράσεις της ώστε πάντοτε να βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι διαδικασίες που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αλλά επίσης θα αποδεικνύουν και την πλήρη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Nα μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια και σχετικά με τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται από εμάς.
 • Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς. Σας υπενθυμίζουμε ότι αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε. Να θυμάστε ότι εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα για να τροποποιήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, να λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην Πλατφόρμα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός κι αν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περί Cookies.
 • Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε όπως σας έχουμε ήδη εξηγήσει ανωτέρω ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον για την επεξεργασία τους.
 • Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο. Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Εάν δεν θέλετε να στέλνουμε πληροφορίες σε τρίτους για να σας εμφανίζουν διαφημίσεις, μπορείτε να το κάνετε με διάφορα μέσα όπως αλλάζοντας τις προτιμήσεις στη συσκευή σας, τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και τα cookies, ελέγχοντας τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις των ιστότοπων των κοινωνικών δικτύων στα οποία έχετε προφίλ ή αποστέλλοντάς μας ένα email στην παραπάνω διεύθυνση email ενημερώνοντάς μας για το αίτημά σας.

Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.

Επιπλέον, όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον: της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi